ATxmega128A3

- TQFP64 -
ATxmega128A3
 • 内核:8-bit AVR MCU
  厂家:微芯MicroChip | 开发工具
 • 核心频率:32 MHz
  封装类型:TQFP64 VQFN64
 • IO数量:50
  电压范围:1.60 V - 3.60 V
 • FLASH:128K
  RAM:0.01K
 •  相似产品:
 • ATxmega128A3U
  32MHz/128K/0.01K
 • ATxmega16E5
  32MHz/16K/2.00K
 • ATxmega128A1U
  32MHz/128K/0.01K
 • ATxmega192D3
  32MHz/192K/0.02K
 • ATxmega128B3
  32MHz/128K/0.00K
 • ATxmega128B1
  32MHz/128K/0.01K
 •  
 • ATxmega128A3U
  32MHz/128K/0.01K
 • 产品参数


  芯片名称 内核 封装 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO端口 低压(v) 高压(v) 12位ADC 12位ADC通道
  ATxmega128A3 8-bit AVR MCU TQFP64 VQFN64 32 128 0.01 50 1.60 3.60 1 16
  12位DAC通道 比较器(A+D) SPI I2C UART RTC时钟 DMA DATAROM PWM 温度℃
  2 4 10 2 7 1 4 2.048 22 -40~85
  其他参数:
  BROWN_OUT_RESET LVD PWRO_RESET WD_TIM ADC_RATE PER_PIN_SELECT IRDA INPUT_CAPT MAX_PWM CLC_CCL B_SAFE_LIB PWM_TIME_BASE SMPS_PWM
  1 1 2000 1 1 22 22 8 1 6 6
  PWM_TIM_BASE PWM_RES EPWM COMP_TIME CAP_VOL_DIVIDER CTMU CRYPT_ENG PARA_PORT VD_BAT_BACK INNER_OSC MULTIPLE_FLASH_PANELS
  3 3 400 1 1 1 PSP 1 1 1

  ATxmega128A3 应用手册 X 2   →ATxmega128A3原厂链接


        相关评论/勘误纠正/技术交流(共0条评论)
  • 暂无评论
  用户名:
  E-mail:
  AA:
  内容:
  验证码: captcha