MG82F6D32

- QFN32 -
MG82F6D32
 • 内核:51
  厂家:笙泉MegaWin | 开发工具
 • 核心频率:36 MHz
  封装类型:QFN32 LQFP32 QFN48 LQFP4?
 • IO数量:44
  电压范围:1.80 V - 5.50 V
 • FLASH:32K
  RAM:2.00K
 •  相似产品:
 • MG82F6D17
  36MHz/16K/1.00K
 • MG82F6D64
  36MHz/64K/4.00K
 • MG82F6D08
  24MHz/8K/1.00K
 • 产品参数


  芯片名称 内核 封装 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO端口 低压(v) 高压(v) 12位ADC通道 通用16位TIM
  MG82F6D32 51 QFN32 LQFP32 QFN48 LQFP4? 36 32 2.00 44 1.80 5.50 10 4
  比较器(A+D) SPI I2C UART RTC时钟 PWM ISP_ROM CRC校验 IAP 温度℃
  2 1 2 2 1 8 8 1 32 -40~125
  其他参数:
  PCA WD PROTECT
  1 1 1

  MG82F6D32 应用手册   →MG82F6D32原厂链接  相关评论/勘误纠正/技术交流(共0条评论)
  • 暂无评论
  用户名:
  E-mail:
  AA:
  内容:
  验证码: captcha